Cho thuê xe du lịch 45 – 47 chỗ tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Loại xe: Aero Space, Hiclass, Universe
 • Số chỗ: 45 – 47
 • Màu: hồng, trắng, đỏ
 • Đời xe: 2006 – 2013

Bảng giá cho thuê xe du lịch 45 – 47 chỗ tại Hải Phòng

STT

 Hành trình

Số ngày

Giới hạn KM

Giá (VND)

1  Sân bay Cát Bi – Bến Bính (1 lượt) 1 chiều 5-7km 1,100,000
2  Hải Phòng – Đồ Sơn – Hải Phòng 1 60 km 2,500,000
3  Hải Phòng – Cát Bà – Hải Phòng (Qua phà) 2 120 km 9,500,000
3 120 km 11,200,000
4  Hải Phòng – Nội Bài (1 lượt) 1c  135 km 5,500,000
5  Hải Phòng – Hà Nội (1 lượt) 1c  115 km 5,200,000
6  Hải Phòng – Hà Nội – Hải Phòng 1 240 km 6,300,000
7  Hải Phòng – Tam Đảo – Hải Phòng 2 360 km 10,500,000
8  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) bãi cháy 1c 75 km 4,700,000
 Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Hòn gai 1c 85 km 5,000,000
9  Hải Phòng – Hạ Long – Hải Phòng 1  160 km 5,800,000
2 160 km 8,500,000
10  Hải Phòng – Hạ Long – Yên Tử – Hải Phòng 1 200 km 6,300,000
11  Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái – Hải Phòng 2  520 km 10,500,000
3  520 km 12,700,000
12  Hải Phòng – Ninh Bình (không Phát Diệm) – Hải Phòng(tính trung tâm TP Ninh Bình – Không Bái Đính) 1 280 km 6,300,000
13  Hải Phòng – Ninh Bình – Phát Diệm – Hải Phòng 2 320 km 9,500,000
14  Hải Phòng – Chùa Hương – Hải Phòng 1 300 km 6,800,000
2  300 km  9,500,000
15  Hải Phòng – Sầm Sơn – Hải Phòng 2 400 km 10,500,000
3 400 km  12,700,000
 16  Hải Phòng – Cửa Lò (Đón + Tiễn) 1c 660 km 12,200,000
17  Hải Phòng – Cửa Lò – Quê Bác – Hải Phòng 3 750 km 14,700,000
 …………..  …
 …………..  …

 

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Lái xe ăn ngủ theo đoàn.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe và hành trình chi tiết. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.

Cho thuê xe du lịch 45 – 47 chỗ tại Hải Phòng

Cho thuê xe du lịch 35 chỗ tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Loại xe: Huyndai Aero Town
 • Số chỗ: 35
 • Màu: Trắng, xanh
 • Đời xe: 2005 – 2007

Bảng giá cho thuê xe du lịch 35 chỗ tại Hải Phòng

STT

 Hành trình

Số ngày

Giới hạn KM

Giá (VND)

1  Sân bay Cát Bi – Bến Bính (1 lượt) 1 chiều 5-7km 1,000,000
2  Hải Phòng – Đồ Sơn – Hải Phòng 1 60 km 1,800,000
3  Hải Phòng – Cát Bà – Hải Phòng (Qua phà) 2 120 km 8,500,000
3 120 km 10,200,000
4  Hải Phòng – Nội Bài (1 lượt) 1c  135 km 4,900,000
5  Hải Phòng – Hà Nội (1 lượt) 1c  115 km 4,700,000
6  Hải Phòng – Hà Nội – Hải Phòng 1 240 km 5,300,000
7  Hải Phòng – Tam Đảo – Hải Phòng 2 360 km 9,500,000
8  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) bãi cháy 1c 75 km 4,200,000
 Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Hòn gai 1c 85 km 4,700,000
9  Hải Phòng – Hạ Long – Hải Phòng 1  160 km 5,100,000
2 160 km 7,500,000
10  Hải Phòng – Hạ Long – Yên Tử – Hải Phòng 1 200 km 5,300,000
11  Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái – Hải Phòng 2  520 km 9,500,000
3  520 km 11,700,000
12  Hải Phòng – Ninh Bình (không Phát Diệm) – Hải Phòng(tính trung tâm TP Ninh Bình – Không Bái Đính) 1 280 km 5,700,000
13  Hải Phòng – Ninh Bình – Phát Diệm – Hải Phòng 2 320 km 8,500,000
14  Hải Phòng – Chùa Hương – Hải Phòng 1 300 km 5,800,000
2  300 km 8,500,000
15  Hải Phòng – Sầm Sơn – Hải Phòng 2 400 km 9,500,000
3 400 km  11,700,000
 16  Hải Phòng – Cửa Lò (Đón + Tiễn) 1c 660 km 10,200,000
17  Hải Phòng – Cửa Lò – Quê Bác – Hải Phòng 3 750 km 12,700,000
 …………..  …
 …………..  …

 

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Lái xe ăn ngủ theo đoàn.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe và hành trình chi tiết. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.

Cho thuê xe du lịch 35 chỗ tại Hải Phòng

Cho thuê xe du lịch 24 – 29 chỗ tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Loại xe: Huyndai County
 • Số chỗ: 24 – 29
 • Màu: Kem
 • Đời xe: 2008 – 2012

Bảng giá cho thuê xe du lịch 24 – 29 chỗ tại Hải Phòng

STT

 Hành trình

Số ngày

Giới hạn KM

Giá (VND)

1  Sân bay Cát Bi – Bến Bính (1 lượt) 1 chiều 5-7km 800,000
2  Hải Phòng – Đồ Sơn – Hải Phòng 1 60 km 1,700,000
3  Hải Phòng – Cát Bà – Hải Phòng (Qua phà) 2 120 km 4,500,000
3 120 km 6,200,000
4  Hải Phòng – Nội Bài (1 lượt) 1c  135 km 2,900,000
5  Hải Phòng – Hà Nội (1 lượt) 1c  115 km 2,900,000
6  Hải Phòng – Hà Nội – Hải Phòng 1 240 km 3,300,000
7  Hải Phòng – Tam Đảo – Hải Phòng 2 360 km 6,000,000
8  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) bãi cháy 1c 75 km 2,700,000
 Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Hòn gai 1c 85 km 2,900,000
9  Hải Phòng – Hạ Long – Hải Phòng 1  160 km 3,500,000
2 160 km 5,000,000
10  Hải Phòng – Hạ Long – Yên Tử – Hải Phòng 1 200 km 3,800,000
11  Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái – Hải Phòng 2  520 km 7,500,000
3  520 km  9,700,000
12  Hải Phòng – Ninh Bình (không Phát Diệm) – Hải Phòng(tính trung tâm TP Ninh Bình – Không Bái Đính) 1 280 km 3,800,000
13  Hải Phòng – Ninh Bình – Phát Diệm – Hải Phòng 2 320 km 5,500,000
14  Hải Phòng – Chùa Hương – Hải Phòng 1 300 km 3,800,000
2  300 km  5,500,000
15  Hải Phòng – Sầm Sơn – Hải Phòng 2 400 km 6,000,000
3 400 km  8,200,000
 16  Hải Phòng – Cửa Lò (Đón + Tiễn) 1c 660 km 7,700,000
17  Hải Phòng – Cửa Lò – Quê Bác – Hải Phòng 3 750 km 9,700,000
 …………..  …
 …………..  …

 Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Lái xe ăn ngủ theo đoàn.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe và hành trình chi tiết. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.

Cho thuê xe du lịch 24 – 29 chỗ tại Hải Phòng

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Loại xe: Ford Transit, Mer Sprinter
 • Số chỗ: 16 chỗ
 • Màu: Bạc + Ghi vàng
 • Đời xe: 2006 – 2014

Bảng giá cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại Hải Phòng

STT

 Hành trình

Số ngày

Giới hạn KM

Giá (VND)

1  Sân bay Cát Bi – Bến Bính (1 lượt) 5 – 7 km 600,000
2  Hải Phòng – Đồ Sơn – Hải Phòng 1 60 km 1,400,000
3  Hải Phòng – Cát Bà – Hải Phòng (Qua phà) 2 120 km 3,400,000
3 120 km 4,600,000
4  Hải Phòng – Nội Bài (1 lượt) 1 135 km 1,800,000
5  Hải Phòng – Hà Nội (1 lượt) 1 115 km 1,800,000
6  Hải Phòng – Hà Nội – Hải Phòng 1 240 km 2,000,000
7  Hải Phòng – Tam Đảo – Hải Phòng 2 360 km 4,000,000
8  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Bãi Cháy 1 75 km 1,500,000
9  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Hòn Gai 1 85 km 1,500,000
10  Hải Phòng – Hạ Long – Hải Phòng 1 160 km 1,700,000
2 160 km 2,900,000
11  Hải Phòng – Hạ Long – Yên Tử – Hải Phòng 1 200 km 2,100,000
12  Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái – Hải Phòng 2 520 km 5,000,000
3 520 km 5,900,000
13  Hải Phòng – Ninh Bình (không Phát Diệm) – Hải Phòng.Tính trung tâm Ninh Bình (Không Bái Đính) 1 280 km 2,200,000
14  Hải Phòng – Ninh Bình – Phát Diệm – Hải Phòng 2 320 km 3,500,000
15  Hải Phòng – Chùa Hương – Hải Phòng 1 300 km 2,800,000
2 300 km  4,000,000
16 Hải Phòng – Sầm Sơn – Hải Phòng 2 400 km 4,300,000
3 400 km 5,200,000
17  Hải Phòng – Cửa Lò (Đón + tiễn)/ 1 lượt 1 660 km 4,100,000
18 Hải Phòng – Cửa Lò – Quê Bác – Hải Phòng 3 750 km 7,000,000
………………….
…. ………………….

 Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Lái xe ăn ngủ theo đoàn.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe và hành trình chi tiết. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại Hải Phòng

Cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Loại xe: Innova
 • Số chỗ: 7 chỗ
 • Màu: Bạc, Đen, Vàng Cát …
 • Đời xe: 2006 – 2014

Bảng giá cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Hải Phòng

STT

 Hành trình

Số ngày

Giới hạn KM

Giá (VND)

1  Sân bay Cát Bi – Bến Bính (1 lượt) 5 – 7 km 550,000
2  Hải Phòng – Đồ Sơn – Hải Phòng 1 60 km 1,300,000
3  Hải Phòng – Cát Bà – Hải Phòng (Qua phà) 2 120 km 3,100,000
3  120 km 4,100,000
4  Hải Phòng – Nội Bài (1 lượt) 1 135 km 1,550,000
5  Hải Phòng – Hà Nội (1 lượt)  1 115 km 1,550,000
6  Hải Phòng – Hà Nội – Hải Phòng 1  240 km 1,800,000
7  Hải Phòng – Tam Đảo – Hải Phòng 2 360 km 3,300,000
8  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Bãi Cháy  1 75 km 1,200,000
9  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Hòn Gai 1 85 km 1,300,000
10  Hải Phòng – Hạ Long – Hải Phòng 1 160 km 1,550,000
2  160 km 2,400,000
11  Hải Phòng – Hạ Long – Yên Tử – Hải Phòng 1 200 km 1,800,000
12  Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái – Hải Phòng 2 520 km 4,100,000
3 520 km  5,100,000
13  Hải Phòng – Ninh Bình (không Phát Diệm) – Hải Phòng.Tính trung tâm Ninh Bình (Không Bái Đính) 1 280 km 2,100,000
14  Hải Phòng – Ninh Bình – Phát Diệm – Hải Phòng 2 320 km 4,100,000
15  Hải Phòng – Chùa Hương – Hải Phòng 1 300 km 2,000,000
2  300 km  3,100,000
16 Hải Phòng – Sầm Sơn – Hải Phòng 2 400 km 3,600,000
3 400 km 4,600,000
17  Hải Phòng – Cửa Lò (Đón + tiễn)/ 1 lượt 1 660 km 3,800,000
18 Hải Phòng – Cửa Lò – Quê Bác – Hải Phòng 3 750 km 6,200,000
………………….
…. ………………….

 Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Lái xe ăn ngủ theo đoàn.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe và hành trình chi tiết. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.

Cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Hải Phòng

Cho thuê xe du lịch 4 chỗ tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Loại xe: Corola Altis, Chevrolet Lacetti
 • Số chỗ: 4 chỗ
 • Màu: đen, bạc
 • Đời xe: 2010 – 2013

Bảng giá cho thuê xe du lịch 4 chỗ tại Hải Phòng

STT

 Hành trình

Số ngày

Giới hạn KM

Giá (VND)

1  Sân bay Cát Bi – Bến Bính (1 lượt) 5 – 7 km 450,000
2  Hải Phòng – Đồ Sơn – Hải Phòng 1 60 km 1,150,000
3  Hải Phòng – Cát Bà – Hải Phòng (Qua phà) 2 120 km 2,800,000
3 120 km 3,800,000
4  Hải Phòng – Nội Bài (1 lượt) 1 135 km 1,350,000
5  Hải Phòng – Hà Nội (1 lượt)  1 115 km 1,350,000
6  Hải Phòng – Hà Nội – Hải Phòng 1 240 km 1,600,000
7  Hải Phòng – Tam Đảo – Hải Phòng 2 360 km 3,000,000
8  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Bãi Cháy  1 75 km 1,150,000
9  Hải Phòng – Hạ Long (1 lượt) Hòn Gai 1 85 km 1,100,000
10  Hải Phòng – Hạ Long – Hải Phòng 1 160 km 1,350,000
2 160 km 2,400,000
11  Hải Phòng – Hạ Long – Yên Tử – Hải Phòng 1 200 km 1,600,000
12  Hải Phòng – Trà Cổ – Móng Cái – Hải Phòng 2 520 km 3,900,000
3 520 km  4,900,000
13  Hải Phòng – Ninh Bình (không Phát Diệm) – Hải Phòng.Tính trung tâm Ninh Bình (Không Bái Đính) 1 280 km 1,700,000
14  Hải Phòng – Ninh Bình – Phát Diệm – Hải Phòng 2 320 km 3,900,000
15  Hải Phòng – Chùa Hương – Hải Phòng 1 300 km 1,850,000
2 300 km  2,900,000
16 Hải Phòng – Sầm Sơn – Hải Phòng 2 400 km 3,300,000
3 400 km 4,300,000
17  Hải Phòng – Cửa Lò (Đón + tiễn)/ 1 lượt 1 660 km 3,500,000
18 Hải Phòng – Cửa Lò – Quê Bác – Hải Phòng 3 750 km 5,900,000
………………….
…. ………………….

 Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Lái xe ăn ngủ theo đoàn.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe và hành trình chi tiết. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.

Cho thuê xe du lịch 4 chỗ tại Hải Phòng