Cho thuê xe cưới mui trần tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Nhãn Hiệu:
 • Kiểu xe: mui trần 4 chỗ
 • Màu:
 • Đời xe:

STT

Lộ trình

Giới hạn km

Thời gian

Giá (VNĐ)

1  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (không chờ ăn)  40 km  4 tiếng
2  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (chờ ăn)  40 km  6 tiếng
3  Ngoại thành  150km  10 tiếng
4  Ngoại thành  200km  10 tiếng

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT, hoa cưới, phát sinh ngoài chương trình.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe.

Cho thuê xe cưới mui trần tại Hải Phòng

Cho thuê xe cưới Mercedes tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Nhãn Hiệu: Mercedes E 240
 • Kiểu xe: 4 chỗ
 • Màu: Đen
 • Đời xe: 2011

STT

Lộ trình

Giới hạn km

Thời gian

Giá (VNĐ)

1 Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (không chờ ăn) 40 km 4 tiếng 2,000,000
2 Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (chờ ăn) 40 km 6 tiếng 2,700,000
3 Ngoại thành 150km 10 tiếng 3,700,000
4 Ngoại thành 200km 10 tiếng 4,600,000

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT, hoa cưới, phát sinh ngoài chương trình.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe.

Cho thuê xe cưới Mercedes tại Hải Phòng

Cho thuê xe cưới Camry tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Nhãn Hiệu:
 • Kiểu xe: 4 chỗ
 • Màu:
 • Đời xe:

STT

Lộ trình

Giới hạn km

Thời gian

Giá (VNĐ)

1  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (không chờ ăn)  40 km  4 tiếng
2  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (chờ ăn)  40 km  6 tiếng
3  Ngoại thành  150km  10 tiếng
4  Ngoại thành  200km  10 tiếng

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT, hoa cưới, phát sinh ngoài chương trình.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe.

Cho thuê xe cưới Camry tại Hải Phòng

Cho Thuê Xe Cưới Altis tại Hải Phòng

Thông tin xe

 • Nhãn Hiệu:
 • Kiểu xe: 4 chỗ
 • Màu:
 • Đời xe:

STT

Lộ trình

Giới hạn km

Thời gian

Giá (VNĐ)

1  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (không chờ ăn)  40 km  4 tiếng
2  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (chờ ăn)  40 km  6 tiếng
3  Ngoại thành  150km  10 tiếng
4  Ngoại thành  200km  10 tiếng

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT, hoa cưới, phát sinh ngoài chương trình.
 • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
 • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe.

Cho thuê xe cưới Altis tại Hải Phòng