Danh bạ số điện thoại taxi Hải Phòng

Danh bạ số điện thoại taxi Hải Phòng

Để thuận tiện cho việc tra cứu số điện thoại của các hãng taxi tại Hải Phòng, chúng tôi đã tổng hợp danh bạ này với hầu hết các hãng taxi đang hoạt động. Quý khách hoàn toàn có thể chủ động tra cứu tạo thuận lợi cho việc đi lại của mình.

Tên hãng Taxi

Mã vùng

Số điện thoại

Taxi Trung Kiên 031 3262626 – 3552552 – 3586586
Taxi Kim Liên 031 3565565 – 3686868
Taxi Long Bảo 031 3576576
Taxi Thống Nhất 031 3591591
Taxi Đất Cảng 031 3736736
Taxi Thế Kỷ Mới 031 3636363
Taxi Hoa Phượng 031 3641641
Taxi Tân Việt 031 3646646
Taxi Thủy Nguyên 031 3673673
Taxi My Sơn 031 3675675
Taxi Kim Liên 031 3686868
Taxi Thành Hưng 031 3725725
Taxi Hữu nghị 031 3727272
Taxi Hải Phòng 031 3737373 – 3838383
Taxi 84 031 3747474 – 3848484 – 3858585
Taxi Thanh Thúy 031 3757575
Taxi Hùng Anh 031 3767676
Taxi Vũ Gia 031 3778778
Taxi “Gọi là có” 031 3785785
Taxi Việt Phương 031 3828282
Taxi Mai Linh 031 3833833 – 3833666
Taxi Đồ Sơn 031 3864864
Taxi Nam Phát 031 3868686
Taxi Nam Sao 031 3978978

Danh bạ số điện thoại taxi Hải Phòng