Cho thuê xe cưới mui trần tại Hải Phòng

Thông tin xe

  • Nhãn Hiệu:
  • Kiểu xe: mui trần 4 chỗ
  • Màu:
  • Đời xe:

STT

Lộ trình

Giới hạn km

Thời gian

Giá (VNĐ)

1  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (không chờ ăn)  40 km  4 tiếng
2  Nhà trai – Nhà gái – Khách sạn – Nhà trai (chờ ăn)  40 km  6 tiếng
3  Ngoại thành  150km  10 tiếng
4  Ngoại thành  200km  10 tiếng

Ghi chú:

  • Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT, hoa cưới, phát sinh ngoài chương trình.
  • Giá đã bao gồm chi phí: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe.
  • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe.

Cho thuê xe cưới mui trần tại Hải Phòng